Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

  Koberce Strnad Lišov s.r.o., se sídlem třída 5. května 17/129, 373 72 Lišov

  IČO: 11792485, DIČ CZ11792485,

  společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 31369 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje jsou:

  jméno: Ing. Tomáš Strnad

  adresa: třída 5. května 17/129, 373 72 Lišov

  e-mail: info@koberce-strnad.cz

  telefon: 387 994 592

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky/poptávky:

  • jméno a příjmení

  • e-mailová adresa

  • korespondenční a fakturační adresa

  • telefonní číslo

  • historie nákupů

  • historie navštívených stránek na webu

  • historie aktivit v marketingových kampaních

  • vaše IP adresa

  • váš prohlížeč a zařízení sloužící pro prohlížení webu

  • vaše cookies.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení objednávky

  • vyřízení reklamace

  • zodpovězení vašich dotazů na naše kontaktní centrum

  • cílenou nabídku našeho zboží a služeb

  • plnění právních povinností vůči státu,

  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

  • zajišťující služby provozování e-shopu (Prestashop) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

  • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 3. Jejich přesný soupis naleznete níže.

  Google Inc.USAnalýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords
  Seznam.cz a.s.CZOn-line reklama v síti Sklik a na portálech Firmy.cz, Zboží.cz
  Facebook Inc.USOn-line reklama v síti Facebook a Instagram
  Microsoft Corp.USCloudové služby, dočasné ukládání faktur
  Breaker SoftwareCZZpracování faktur a vedení účetnictví
  Česká pošta, s.p.CZExpedice objednávek
  Toptrans EU, a.s.CZExpedice objednávek
  TRANSFORWARDING a.s.CZExpedice objednávek
  Doprava na paletách s.r.o.CZExpedice objednávek
  Bc. David KrištofCZWebhostingové služby, ukládání datových souborů a databází
  ZooControl s.r.o.CZPoskytování e-mailových služeb
  OstatníCZSubjekty zajišťující průzkum zákaznické spokojenosti

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. V případě potřeby bude osobní údaje zpracovávat další poskytovatel zpracovatelských softwarů služeb a aplikací, v současné době žádného ale správce nevyužívá.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR a české legislativě máte právo

  • získat opis vašich osobních údajů – napište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme,

  • opravit vaše osobní údaje – osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali), případně nám napište, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,

  • vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,

  • omezit zpracování vašich osobních údajů - pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, dejte nám vědět a my to zařídíme,

  • odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, napište nám nebo nám zavolejte,

  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu týká se námitka i profilování. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás,

  • podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2023, kdy byly naposledy aktualizovány.