ZÁTĚŽOVÉ PVC

PVC určené pro vybavení kanceláří, obchodů, škol, nemocnic, jídelen, restaurací apod. Je vyráběné buď v rolích nebo ve čtvercích. Na toto PVC jsou kladeny extrémní nároky, proto musí být velice hutné s vysokou nášlapnou vrstvou a odolnou protišpinivou úpravou z polyuretanu.

Zátěžové třídy

Prostory, do kterých se veškeré podlahoviny včetně zátěžového PVC umisťují, jsou rozdělené dle stupně zatížení v provozu do tzv. zátěžových tříd. Pro bytové účely má číselné označení 21-22-23 (mírná, střední, vysoká bytová zátěž), pro komerční sektor 31-32-33-34 (mírná, střední, vysoká, velmi vysoká komerční zátěž) a pro průmyslové objekty 41-42-43 (mírná, střední, vysoká průmyslová zátěž).

Základní členění zátěžového PVC

Zátěžové PVC podlahy se člení na dvě základní skupiny podle způsobu výroby a struktury samotného materiálu:

Heterogenní PVC podlahy- tento materiál se skládá z několika na sebe nalisovaných vrstev (spodní PVC, nosné skelné vlákno, horní PVC, dezén, nášlapná vrstva, event. PUR ochranná vrstva zabraňující špinění). Jejich hlavním rozdílem od homogenních podlahovin je to, že mají dekor, tzn. různé imitace dřevin, dlažeb, kamene, litých podlah apod. Čím je vyšší nášlapná vrstva, tím je podlaha odolnější. Tvrzené heterogenní PVC je vhodné do silně až extrémně namáhaných prostor, jako jsou školy, úřady, nemocnice aj. Mezi tyto zátěžové podlahoviny patří i vinylové lamely a čtverce.

Homogenní PVC podlahy- „celoprobarvené“ PVC skládající se pouze z jedné vrstvy hmoty. Je vysoce odolné a používá se do extrémně zatížených prostor (montážní haly, nemocnice, školy, jídelny, vstupní prostory apod.). Tyto podlahoviny nemají žádný vzor, buď se jedná o melírované nebo jednobarevné podlahy. Povrch bývá ošetřen proti špinění buď PUR vrstvou nebo tepelnou úpravou.

Použití ve speciálních prostorách

Pro určité prostory jsou zvýšené nároky na odvod statické elektřiny a to zejména ve zdravotnictví a elektroprůmyslu. Vybrané podlahoviny proto splňují jednu ze dvou speciálních kategorií:

Podlahoviny elektrostaticky vodivé – vnitřní elektrický odpor je v rozsahu 5.104 – 1.106 Ω. Jsou určené pro aplikaci do prostor s požadavkem na elektrostaticky vodivé provedení podlahy, např. prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, pro výrobu zdvojených podlah a ve zdravotnictví zejména RTG pracoviště, operační sály, zubní ordinace či přípravny.

Podlahoviny antistatické – vnitřní elektrický odpor v rozsahu 5.104 – 1.108 Ω. Používají se zejména na počítačové sály, výrobny elektroniky či v oblasti telekomunikací.

Čištění a údržba zátěžového PVC

Pro komerční, zdravotnický a průmyslový sektor jsou speciální postupy a přípravky na čistění podlah, neboť se většinou jedná o velké plochy a čistění je často prováděno pomocí strojů. V každém případě doporučujeme pro standardní komerční prostory podlahoviny s PUR ochrannou vrstvou, neboť ty se udržují pouze jedním přípravkem CC-PUR čistič a díky malé špinivosti tohoto povrchu je údržba velice snadná. Tato vrstva se nedá chemicky odstranit, ale dá se po letech provozu mechanicky obrousit a renovovat. Pokud se ale rozhodnete pro ještě lepší ochranu vašich podlah či máte speciální prostory, navštivte naši prodejnu, kde vám rádi poradíme. Pro extrémně zatěžované plochy doporučujeme nanést dvousložkovým polyuretan.

Naše nabídka zátěžových PVC podlah

S pokládkou PVC podlah v komerčních prostorech máme bohaté zkušenosti, provádíme to od samotného počátku firmy v roce 1990. Nesmírně důležitá je příprava podkladu, ten musí být dokonale hladký, suchý a rovný. Podlahoviny v komerčním sektoru se musí celoplošně lepit.

Pro výběr nejvhodnějšího zátěžového PVC je nejlepší navštívit přímo naší prodejnu, kde vám s výběrem poradíme. Na danou stavbu pak přijede náš technik z důvodu zaměření místností a kontrole podkladu. Máme bohaté zkušenosti i s pokládkou elektrostaticky vodivých podlah, schodišť či velkých hal.

Připravili jsme pro vás také nabídku zátěžových PVC podlah v našem elektronickém katalogu. Katalog je tříděn podle jednotlivých výrobců, nikoliv podle rozdělení „bytové / zátěžové PVC“, neboť se tyto kolekce navzájem prolínají. Vyberte si výrobce v submenu po pravé straně tohoto textu. V katalogu naleznete u každé kolekce zátěžovou třídu, podle níž můžete vybírat nejvhodnější podlahovinu pro vaše interiéry.

Copyright © 1990-2019 František Strnad - KOBERCE.STRNAD.LIŠOV.
Obsah webu nelze dále šířit ani kopírovat bez svolení majitele.