Smyčkové koberce typu "scroll"

Koberce nabízené pod odborným názvem "scroll" jsou vždy vyrobené ze 100% polyamidu, čímž se odlišují od předcházející kategorie vyšších smyček. Polyamid je více odolný vůči sešlapání. Dalším charakteristickým rysem scrollů je plastický vzor vyrobený kombinací vysokých a nízkých smyček. Velkou výhodou scrollů jsou příjemné moderní barvy, které "prosvětlí" každý nový interiér.


Nabízené koberce skladem:  Artis • Bossanova • Carma • Elton • Flow • Gora • Messina • Monte Bello • Nicosia • New Santana • Santana • Scrabble • Soma • Stratego • Veneto

Copyright © 1990-2019 František Strnad - KOBERCE.STRNAD.LIŠOV.
Obsah webu nelze dále šířit ani kopírovat bez svolení majitele.