Logo Flanders Tapestries - výrobce gobelínůVlámské gobelíny

Staré tapisérie

Mezi staré tapisérie jsme zařadili výjevy ze dvou světově známých gobelínů - The Bayeux Tapestry zobrazující výjevy z bitvy u Hastingsu a Dame a la Licorne.

Copyright © 1990-2018 František Strnad - KOBERCE.STRNAD.LIŠOV.
Obsah webu nelze dále šířit ani kopírovat bez svolení majitele.